ZO!

De missie van ZO Groningen is het promoten van Zuid & Oost Groningen als aantrekkelijk gebied en te stimuleren om te recreëren, met als oogmerk een positieve bijdrage te leveren aan economische ontwikkeling en de leefbaarheid van het gebied. De focus ligt daarbij op de economische ontwikkeling van de toeristische en recreatieve sector en aanverwante sectoren in dit deel van Groningen.

 

Dat doen we door:

  1. Regiopromotie
  2. Goede toeristische informatievoorziening
  3. Evenementencommunicatie
  4. Ondernemersondersteuning

En dat vanuit een professionele, consistente, efficiënt en effectief opererende organisatie.

 

ZO! dus...


1. REGIOpromotie

Regiopromotie heeft tot doel om mensen bewust te maken van de aantrekkelijkheid van Zuid & Oost Groningen voor toerisme en recreatie. Het heeft tot doel de bekendheid en een positief imago bij de doelgroep(en) te vergroten. De basis hiervoor zijn de drie gebiedsprofielen (Westerwolde, Oldambt en Veenkoloniën). We verzamelen en maken interessante en bij de doelgroep(en) aansluitende content om via eigen kanalen en die van anderen (zoals Marketing Groningen en Visit Wadden) de regio's op een passende en positieve manier voor het voetlicht te brengen. De kracht van samenwerking binnen de regio is dat de uitvoering hiervan op een gelijkvormige, consistente en professionele manier gebeurt.

 

We sluiten (net als de andere regio’s in provincie Groningen) aan bij de merkstrategie van Groningen. Deze is doorvertaald naar de acht Groningse regio’s en vormen hét promotionele kader voor onze uitingen. Zo presenteren we ons als 1 Groningen, echter iedere regio met een eigen karakter en een eigen verhaal. We kopen slechts beperkt media in, omdat we de overtuiging hebben dat we via de kanalen van derden ons publiek in veel grotere getale bereiken en wij onze middelen beter kunnen gebruiken voor het ontwikkelen van passende content (verhalen, foto's, video's, beleefproducten, etc.)

 

We werken daarbij nauw samen met de partijen in de regio, zoals ondernemers(collectieven), gemeenten, landschapsbeheerders, cultuurhistorische verenigingen, evenementenorganisatoren, etc.

 2. Goede toeristeninformatie

Met toeristische informatievoorziening (TI) willen we inwoners en gasten inspireren en zo goed mogelijk informeren over het toeristisch-recreatieve aanbod van Zuid & Oost Groningen. De regiopromotie heeft haar werk gedaan, er is gekozen voor om vrije tijd te besteden in dit deel van Groningen... Wat kunnen we zien, doen, beleven? Waar kan je lekker eten, wandelen, varen, fietsen, met de kinderen spelen, overnachten, een museum bezoeken? Wanneer is het open, wat staat er op de menukaart, wat is de toegangsprijs, hoe ver is het fietsen, kan je er gemakkelijk parkeren of je fiets opladen, is het ook geschikt voor deze weersomstandigheden?

 

Om al deze vragen te beantwoorden is een verfijnd informatienetwerk nodig. Alleen “VVV-kantoren” volstaan niet, maar alleen een website, social media of een magazine ook niet. Hoewel we dachten dat (op termijn) alles digitaal zou worden, zien we toch dat er behoefte blijft aan papier en persoonlijke tips en adviezen. Ondernemers hebben daarin een belangrijke rol. Daarin kunnen wij hen op onze beurt weer ondersteunen. Kortom we zorgen (samen met ondernemers en vrijwilligers) voor een verfijnd informatienetwerk en overkoepelende informatieproducten. Zo maken we voor iedere regio onder andere een mooi Regio-magazine, een Recreatiekaart en onderhouden we voor iedere regio een mooie website. En ben je deelnemend ondernemer van ZO! Groningen, dan sta je daar vanzelfsprekend in/op..

Klik op de afbeelding voor een online voorbeeld van het Westerwolde Magazine
Klik op de afbeelding voor een online voorbeeld van het Westerwolde Magazine

3. Evenementencommunicatie

Evenementencommunicatie hebben we als aparte taak opgenomen, maar eigenlijk kan het worden ingevoegd in de toeristische informatievoorziening. Want waarom maken we een onderscheid tussen permanent recreatief aanbod en tijdelijk recreatief aanbod? Beide voorzien in de behoefte om iets leuks te gaan doen in de vrije tijd. Toch heeft het "tijdelijke aanbod" en andere dynamiek, het verzamelen van het aanbod en het communiceren vraagt meer werk, daarom hebben wij het nog als aparte taak opgenomen. We combineren echter de evenementen en activiteiten steeds meer andere uittips. Zo staan de evenementen tussen het andere aanbod op de regiowebsites en geven we in de uitagenda ook tips om een leuke route te gaan fietsen of een kano te huren.

 

 Heb je een leuke activiteit of evenement, geschikt en toegankelijk voor iedereen? Laat het ons weten, dan helpen we je, zodat je (gratis en voor niets) op onze websites vermeld wordt en in veel gevallen ook op andere websites. En we nemen je mee in nieuwsbrieven, uitagenda's en sociale media.

   

Heb je een plan een evenement te gaan organiseren en wil je advies? Dan kan je ook bij ons terecht. We weten de weg goed in "vergunningenland", we kunnen met je meedenken, de meest geschikte datum of locatie uitzoeken, etc. Voor de goede orde: we hebben geen geld beschikbaar. Wel kunnen we ondersteunen in de communicatie (zoals je hierboven hebt kunnen lezen).


4. ondernemersondersteuning

We kunnen ondernemers op verschillende manier ondersteunen. In de eerste plaats natuurlijk door hen te presenteren in promotiemateriaal. Als je deelnemer van onze stichting bent, doen we dat sowieso. Op de website, in magazines en recreatiekaarten, in sociale media, etc. Daarnaast zijn er vaak nog aanvullende mogelijkheden, bijvoorbeeld door het kopen van advertentieruimte in het regiomagazine. Daarnaast vertegenwoordigen we de ondernemers in het gebied bij partijen als Marketing Groningen, VisitWadden en andere belangrijke partners. We houden onze oren en ogen open en proberen de kansen voor ondernemers te grijpen. Want heel vaak zijn ze op zoek naar ondernemers die passen bij een campagnethema, bijvoorbeeld bezinning, culinair, bijzonder overnachten, actief in de natuur, etc.

 

Dan organiseren wij ook nog het Toeristisch Café. 3 x per jaar voor de 3 regio's en 1x per jaar voor het hele gebied Zuid & Oost Groningen. Als je deelnemer bent van ZO Groningen kan je de 3 bijeenkomsten in jouw regio en de jaarlijkse ZO-bijeenkomst met 2 personen bezoeken. Het gaat er hierbij om dat ondernemers, regiopromotors, wethouders en ambtenaren, landschapsbeheerders... iedereen die bij de sector betrokken is elkaar kan ontmoeten. Hier ontstaan connecties, plannen om samen te werken... hier leer je je collega-ondernemers kennen. Iedere bijeenkomst hebben we een inhoudelijk onderwerp (meestalk aangedragen door een ondernemer), steeds een andere locatie in het gebied en natuurlijk (anders zou het geen café zijn) een hapje en een drankje. Oh ja, en er is een whatsapp-groep waardoor je elkaar gemakkelijk weet te vinden, informatie kan delen en vragen kunt stellen.

 

Kijk hier voor meer informatie over deelnemers van ZO Groningen

En hier voor meer informatie over het Toeristisch Café

 

Verder zullen we ondernemersinitiatieven (wanneer passend) ondersteunen. Zo heeft een groep ondernemers in Oldambt het idee opgevat om Goodybags uit te delen aan verblijfsrecreanten. Wij hebben de papieren tasjes daarvoor in de regiostijl laten maken en coördineren de distributie. Ook bij de ontwikkeling van ondernemersacties, de ontwikkeling van arrangementen, het verkrijgen van publiciteit kunnen we ondersteunen. Gewoon vragen.