Barbara Speelman

Toeristinfo en ondernemers

barbara@zogroningen.nl

Edwin van der Woude

Directeur

edwin@zogroningen.nl

 Mick Zuurman
Projectmanager

mick@zogroningen.nl

Marieke Teunis
Content en Communicatie

marieke@zogroningen.nlContactformulier

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van de Stichting. Als toezichthoudend orgaan spreekt de Raad zich uit over onder andere de begroting en de jaarrekening, de statuten, het bestuursreglement, het jaarplan en de meerjarenbeleidsplannen. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar. De maximale zittingsperiode bedraagt acht jaar.

 

Leden van de Raad van Toezicht zijn:

NPG en ZO

Stichting ZO Groningen wordt mede gefinancierd door Nationaal Programma Groningen (NPG).